EICMA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CICLO E MOTOCICLO (MILANO, 8 ¬– 11 NOVEMBER 2018)

Eicma som hålls i Milano från 8 till 11 november är den största cykel- och motorcykelmässan i världen sett både till antalet utställare och besökare.

Här har du möjlighet att träffa nationell och internationell media och synliggöra ditt företag på ett sätt som inget annat evenemang i motorcykelindustrin kan erbjuda.

Här ges du tillfälle att hitta nya investeringsformer och nya affärspartners i och med att 44 länder deltar.

Här får du en bild av framtida trender tack vare massor av produktförhandsvisningar.

Här har du ett ypperligt tillfälle att få en direkt kundrespons på nya produkter.

Här har du din bästa chans att knyta kontakter med de ledande branschaktörerna.

Här har du en unik möjlighet att möta nya distributörer och nya kunder.

Här har du en mötesplats för att träffa nya leverantörer och hitta innovativa, högteknologiska lösningar, nya material och tekniker tack vare att över 1 400 varumärken är representerade.

Vill du delta på mässan ska du inte tveka att kontakta oss för översättning av broschyrer, kataloger, produktbeskrivningar, reklamtexter, utställningsmaterial och liknande så att du kommer väl förberedd!

http://www.eicma.it/

 

HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER