TUTTOFOOD MILANO WORLD FOOD EXHIBITION (MILANO, 6–9 MAJ 2019)

Tuttofood är en internationell mässa för mat och dryck som äger i rum i Milano från 8 till 11 maj med både italienska och utländska utställare och besökare. Tuttofood anses vara ledande på den italienska marknaden och en referenspunkt för hela Europa. Den är Europas snabbast växande mässa.

Här går det att knyta kontakter samt möta investerare och köpare.

Här kan utställare marknadsföra sig och synliggöra sitt företag.

Här ges det tillfälle att utbyta erfarenheter, testa idéer, analysera marknadstrender och förstå köpmönster.

Här går det att delta i workshops, seminarier, möten och konferenser.

Här erbjuds en perfekt blandning av innovation, tradition, marknadsföring av lokala produkter och en komplett översikt av produkter från hela världen.

Mässan är ett unikt branschtillfälle i internationell anda med fokus på B2B-möten.

Vill du delta på mässan ska du inte tveka att kontakta oss för översättning av broschyrer, kataloger, reklamtexter, hemsidor och liknande så att du kommer väl förberedd!

http://www.tuttofood.it/

 

HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER