SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO (TURIN, 9–13 MAJ 2019)

Den internationella bokmässan i Turin äger rum från 9 till 13 maj och hade förra året över 170 000 besökare.

Här deltar små och stora förlag, författare, journalister, historiker, filosofer, artister, bloggare, bibliotikarier, översättare, illustratörer, agenter, politiker, nöjesfolk, utställare m.fl. i möten, debatter, utställningar och framträdanden på olika teman.

Världens största bokaffär, en enorm kulturell festival, en internationell referenspunkt för branschfolk och ett viktigt utbildningsprojekt för unga läsare utgör bokmässans fyra identiteter med innovation och förändring som motto.

Behöver du översättningshjälp i samband med mässan får du gärna kontakta oss!

http://www.salonelibro.it

 

HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER