ZOOMARK 2017 INTERNATIONAL (BOLOGNA, 6-9 MAJ 2019)

Mässan som äger rum i Bologna från 6 till 9 maj är ett utmärkt tillfälle för att se de senaste nyheterna, uppdatera sig yrkesmässigt, träffa internationella aktörer, marknadsföra sina produkter och skapa nya affärsmöjligheter i Italien och övriga världen.

Mässan är en optimal plattform för att presentera de bästa produkterna inom foder, tillbehör, skötsel, hygien och transportsäkerhet för våra husdjur.

Här deltar producenter och distributörer av foder och husdjursprodukter, leverantörer av olika husdjurstjänster och bokförlag.

Är du intresserad av att delta på mässan får du gärna kontakta oss för översättning av produktbeskrivningar, reklamtexter, broschyrer och kataloger och annat som du kan behöva!                                              

www.zoomark.it

 

 

HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER