SANA (BOLOGNA, 7-10 SEPTEMBER 2019)

Sana är den ledande mässan i Italien för ekologiska och naturliga produkter. Här ges branschfolk tillfälle att mötas, nätverka, presentera nyheter och lära sig mer om de senaste marknadstrenderna.

Mässan går av stapeln i Bologna från 7 till 10 september och har tre huvudavdelningar:

Ekologiska livsmedel

Naturliga och ekologiska kroppsvårdsprodukter

Green lifestyle

Mässan visar upp innovativa produkter som utställare har valt ut, ger en bra bild över de senaste trenderna, säljer produkter från mässbesökare som har möjlighet att öppna en tillfällig butik i mässlokalerna och ger dig möjlighet att prova på nya livsmedel, skönhetsbehandlingar och naturliga produkter för bostad och fritid. Mässan erbjuder även utbildningsprogram och kurser av italienska och internationella experter samt seminarier, möten, workshops och presentationer av forskningsresultat.

Kontakta oss gärna för översättning av broschyrer, kataloger, reklamtexter, presentationsmaterial, utsällningsmaterial och liknande som du behöver till mässan!

http://www.sana.it/home-page/1229.html

HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER