CERSAIE (Bologna, 23 – 27 september 2019)

Den stora fackmässan som äger rum i Bologna från 23 till 27 september är en samlingsplats för kakel och badrumsinredning. Förra året hade mässan över 800 utställare och över 100 000 besökare.

Mässan presenterar utställare inom keramiska golv- och väggplattor, icke-keramiska golv- och väggbeklädnader, VVS-installationer, badrumsinredning, eldstäder, kakelugnar, kaklade kök, råmaterial, utrustning för keramik, material och verktyg för installation, utställningsmaterial för keramikprodukter, tekniska tidskrifter och olika företagstjänster.

Här kan du hämta inspiration, trendspana och lägga beställningar!

Behöver du översättningshjälp i samband med mässan kan du vända dig till oss för översättning av broschyrer, kataloger, produktbeskrivningar, tekniska beskrivningar, presentationsmaterial, utställningsmaterial, hemsidor och annat!

https://www.cersaie.it/it/index.php

HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER