Tekniske oversættelser

Tekniske oversættelser kræver korrekt terminologi og specialviden. Vores professionelle oversættere har mange års erfaring og indgående kendskab til forskellige brancher og gældende EU-direktiver. Oversætterne benytter branchesprog og ordvalg, som er blevet indsamlet og opdateret gennem årene i samarbejde med kunderne og deres importører i destinationslandet. Vi benytter oversættelsesværktøjer, hvilket er med til at reducere omkostningerne, afkorte leveringstiden og sikre ensartet terminologi i dokumenterne. Dokumenterne håndteres direkte i originalformatet, så layoutet ikke skal laves om. Herved sikres kvalitet og mere omkostningseffektivitet for slutkunden.

Brugs- og vedligeholdelsesanvisninger

Værkstedsmanualer, reservedelskataloger

Tekniske datablade, sikkerhedsdatablade, risikoanalyser

Produktkataloger, brochurer, reklametekster

Software, app’s, hjemmesider

Fagtidsskrifter, nyhedsbreve

Udbuds- og kontraktmateriale

Dokumenter vedrørende kvalitetssikring

Tolddokumenter

El- og trykluftsskemaer, lister til CNC

Patenter

Overensstemmelseserklæringer

Juridiske og handelsrelaterede oversættelser

Juridiske og handelsrelaterede oversættelser kræver et indgående kendskab til juridisk sprogbrug og til nationale og europæiske standarder. Juridiske tekster er følsomme dokumenter, hvor oversættelsen skal være tro mod originalen. Herved undgås misforståelser eller formelle fejl, som kan påvirke resultatet eller kundens interesser. Vi overholder vores aftalte deadlines og garanterer professionalisme og fuld fortrolighed både i forbindelse med oversættelse og arkivering. Viking har gennem en årrække været officiel oversætter for EU-Domstolen. Vi kan også levere bekræftede oversættelser af officielle dokumenter gennem legalisering med apostille ved retten i Modena

Europæiske betalingspåbud

Testamenter, donationer

Separation, skilsmisse og forældremyndighed

Domme

Notarialdokumenter, kontrakter

Certifikater, attester

Virksomhedsregistreringer

Skønsrapporter

Årsregnskaber, balancer, økonomiske rapporter

Certificerings- og legaliseringstjenester

Kørekort, registreringsattester

Databeskyttelseserklæring

Tøv ikke med at kontakte os, hvis teksten vedrører andre emneområder. Vi laver en kort prøveoversættelse, så du som kunde har mulighed for at bedømme kvalitet og branchesprog.

Overholdelse
af deadlines
20 års
erfaring
tilfredse
kunder
ingen
fordyrende mellemled