VI ÄR SPECIALISERADE PÅ SVENSKA, DANSKA,

FINSKA, NORSKA OCH ITALIENSKA ÖVERSÄTTNINGAR

HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER

Viking – Översättningstjänster

Viking erbjuder en komplett översättningstjänst för de skandinaviska språken åt svenska och utländska privat- och företagskunder inom alla slags branscher. Vi översätter svenska, danska, norska, finska, italienska och engelska texter. Översättarna i vårt team översätter till sitt eget modersmål och står bakom prisvärda, kundanpassade lösningar vilket säkrar den kvalitet och stil som alltid har utmärkt oss på marknaden. Vi håller våra deadlines och kan tack vare 25 års branscherfarenhet leverera texter av hög kvalitet. Korrekta översättningar och punktliga leveranser är det som uppskattas mest av vår kundkrets.

Vi har kontor i Italien, Sverige och Danmark

Röster om oss