Viking

Viking har över 25 års erfarenhet av att översätta åt små och stora företag inom många olika branscher i Sverige och utomlands. Vi använder oss enbart av översättare som översätter till sitt eget modersmål och erbjuder en komplett tjänst med allt från översättning, korrekturläsning och filhantering till färdig layout. Vår personal står till förfogande för prisvärda, kundanpassade lösningar som säkrar den kvalitet och stil som alltid har utmärkt oss på marknaden. Hos oss kan du få hjälp med översättningar från italienska och engelska till svenska, norska, danska och finska samt från svenska, norska och danska till italienska. Vi har genom åren fått en bred erfarenhet inom områdena teknik, medicinteknik, juridik och handel med t.ex. manualer, bruksanvisningar, försäkringar om överensstämmelse, säkerhetsdatablad, kundtidningar, reklamtexter, hemsidor, mjukvaror och appar, stämningsansökningar, betalningsförelägganden, domar, skilsmässohandlingar, avtal och Information om skydd av personuppgifter. Vi kan dessutom leverera bestyrkta översättningar av officiella dokument genom legalisering med apostille hos Modena tingsrätt. Vi har erfarenhet inom bl.a. följande branscher: schaktmaskiner, entreprenadmaskiner, industriell utrustning, pumpar och annan hydraulisk utrustning, förpackningsmaskiner och emballeringsutrustning, träbearbetningsmaskiner och utrustning för metallbearbetning, sågar, verktyg, medicintekniska produkter, hushållsapparater, bilar/motordrivna fordon, kläder, mat och vin, restaurangmenyer, jordbruk och lantbruksutrustning, turism och reklam

Vi har kontor i Italien, Sverige och Danmark

Officiella översättare för EU-domstolen

Viking översätter även från italienska till danska och svenska som officiell översättare för EU-domstolen.

Våra tjänster

Vi erbjuder huvudsakligen översättningstjänster för följande språkkombinationer:

Svenska – Italienska
Svenska – Danska
Svenska – Norska
Norska – Svenska
Danska – Svenska
Engelska – Svenska
Italienska – Svenska
Italienska – Danska
Italienska – Finska
Italienska – Norska
Engelska – Italienska
Engelska – Danska
Engelska – Finska
Engelska – Norska
Danska – Italienska
Norska – Italienska


HÅLLNA
DEADLINES
LÅNG
ERFARENHET
HÖG
KVALITET
INGA
MELLANHÄNDER