Viking

Viking har mer enn 25 års erfaring i oversettelse for små og større bedrifter innen alle bransjeområder i Norge og utenlands. Vi bruker kun morsmålsoversettere og tilbyr en komplett tjeneste fra oversettelse, korrekturlesing og filbehandling til ferdig layout.
Vårt personale er til disposisjon for tilpassede konkurransedyktige løsninger som sikrer den kvalitet og stil vi alltid har vært kjent for.
Vi kan bistå med oversettelser fra italiensk og engelsk til norsk, svensk, dansk og finsk samt fra norsk, svensk og dansk til italiensk.
Opp gjennom årene har vi tilegnet oss en vidstrakt erfaring innen teknikk, medisinsk teknikk, jus og handel med f.eks. bruksanvisninger, samsvarserklæringer, kundemagasiner, reklame, nettsider, programvare, apper, stevninger, betalingspålegg, dommer, skilsmissehandlinger, avtaler, informasjon om beskyttelse av personopplysninger, juridiske domsavgjørelser og forkynninger. Vi kan også levere bekreftede oversettelser av offisielle dokumenter gjennom legalisering med apostille ved Modena tingrett
Vi har erfaring fra bl.a. følgende bransjer:
masseflyttings- og anleggsmaskiner, industri, pumper og elektrohydraulisk utstyr, emballeringsmaskiner og -utstyr, trebearbeidingsmaskiner og utstyr for metallbearbeiding, sager og verktøy, medisinsk- tekniske produkter, husholdningsapparater, biler/motorkjøretøy, klær, mat og vin, restaurantmenyer, jordbruks-/landbruksmaskiner, turisme og reklame.

Vi har kontorer i Italia, Sverige og Danmark

Offisiell oversetter for Den europeiske unions domstol

Viking oversetter fra italiensk til dansk og svensk som offisiell oversetter for EU-domstolen.
Italiensk – Dansk
Italiensk – Svensk

Våre tjenester

Vi tilbyr hovedsakelig oversettelsestjenester for følgende språkkombinasjoner

Norsk – Italiensk
Norsk – Dansk
Norsk – Svensk
Dansk – Norsk
Svensk – Norsk
Engelsk – Norsk
Italiensk – Norsk
Engelsk – Dansk
Engelsk – Finsk
Engelsk – Svensk
Italiensk – Finsk
Italiensk – Svensk


VI OVERHOLDER
LEVERINGSTIDENE
MER ENN
20 ÅRS ERFARING
INGEN KLAGE
INGEN
MELLOMLEDD