Tekniske oversettelser

Tekniske oversettelser krever riktig terminologi og spesialkompetanse. Våre profesjonelle oversettere har lang erfaring og inngående kunnskap til ulike produksjonsbransjer og gjeldende europeiske direktiver. De anvender fagspråk og ordvalg som er opparbeidet og oppdatert gjennom årene i samarbeid med kundene og deres importører i destinasjonslandet. Bruk av oversettelsesverktøy gjør det mulig å redusere kostnadene, forkorte leveringstidene, opprettholde en konsekvent terminologi og håndtere dokumentene direkte i originalformatet uten å måtte endre layouten. Samlet sikrer dette kvaliteten og er mer kostnadseffektivt for deg som tilbakevendende kunde.

Bruks- og vedlikeholdsveiledninger

Verkstedhåndbøker, reservedelslister

Tekniske datablad, sikkerhetsdatablad, risikoanalyser

Produktkataloger, brosjyrer, reklametekster

Programvare, apper, internettsider

Bedriftsmagasiner, nyhetsbrev

Anbuds- og kontraktsdokumenter

Kvalitetssikringsdokumenter

Tolldokumenter

Koblings- og trykkluftskjemaer, lister for NS

Patenter

Samsvarserklæringer

Juridiske og forretningsrelaterte oversettelser

Juridiske tekster er sensitive dokumenter og krever en originaltro og nøyaktig oversettelse utført av en morsmålsoversetter for å unngå misforståelser eller formelle feil som kan kompromittere et godt resultat eller kundens interesse. Vi overholder våre avtalte leveringstider og garanterer høy profesjonalitet og konfidensialitet både i forbindelse med oversettelse og arkivering. I flere år har Viking dessuten vært offisiell oversetter for EU-domstolen. Vi kan også levere bekreftede oversettelser av offisielle dokumenter gjennom legalisering med apostille ved Modena tingrett.

Europeiske betalingspålegg

Testamenter, donasjoner

Rettssaker om separasjoner, skilsmisser og barnefordeling

Domsavgjørelser

Notariushandlinger, kontrakter

Sertifikater og attester

Foretaksregistreringer

Sakkyndige vurderinger

Budsjett og regnskap

Sertifiserings- og legaliseringstjenester

Førerkort, vognkort

Informasjon om privatvern

Ta gjerne kontakt for andre emneområder.
Vi kan levere korte prøveoversettelser slik at du som kunde har mulighet til å bedømme kvalitet og bransjespråk.

VI OVERHOLDER
LEVERINGSTIDENE
MER ENN
20 ÅRS ERFARING
INGEN KLAGE
INGEN
MELLOMLEDD